Persoonsgegevens wijzigen

Mochten er veranderingen zijn in uw situatie zoals:

  • Verhuizing
  • Gewijzigde gezinssituatie
  • Overlijden van partner of een van de gezinsleden
  • Verandering van zorgverzekeraar
  • Ziekte al dan niet met veranderde medicatie
  • Ander belangrijke informatie

Wilt u ons dat dan melden, want de zorgverzekeraars of andere overheidsinstanties doen dat NIET in het kader van de bescherming van uw privacy. U kunt wijzigingen aan ons doorgeven via de receptie,  telefonisch 0341 - 355151 of per email    bijdemolen@tandartsputten.nl

Mocht uw medicatie veranderd zijn .... neem dan een nieuwe medicijnlijst mee !.