Afspraken algemeen

  • Alle behandelingen vinden plaats volgens afspraak.
  • Onze voorkeur gaat ernaar uit dat u direct weer een vervolgafspraak maakt voor de volgende controle of behandeling. Dat maakt dat u altijd een afspraak kunt maken op een tijd en dag die uw voorkeur heeft en blijft er continuïteit van de zorgverlening.                                                                                                                      
  •  Alle kinderen van 0 -18 jaar zitten in het Jeugdplan: er zijn geen kosten verbonden aan de behandelingen. De beugel ( Orthodontie ) wordt niet vergoed uit het Jeugdplan, daar moet u een aparte verzekering voor afsluiten. Het heeft onze voorkeur dat jeugd tot 18 jaar iedere 6 maanden bij de tandarts komt: boven de 18 jaar bepalen we per cliënt de frequentie van het tandartsbezoek op 6 , 9 of 12 maanden.
  • tijdens de controle is er in principe geen tijd beschikbaar voor het doen van verrichtingen, tenzij die al te verwachten waren en daarmee rekening is gehouden tijdens het maken van de afspraak.
  • als u verhinderd bent om welke reden dan ook, kan een afspraak altijd verzet worden, als u dit tijdig doet kan er naar een goed alternatief worden gezocht: wij verzoeken u om minimaal 24 uur van te voren uw afspraak af te zeggen.
  • vragen van allerlei aard kunt u altijd stellen, al dan niet telefonisch, aan degene aan de telefoon of de receptie: zij zullen deze vraag met de tandarts bespreken en u daarover terugbellen. Wij vragen uw begrip voor het feit dat de tandarts bezig is met patiënten behandeling en qua infectie preventie  niet in staat is zelf aan de telefoon te komen.