Eerste bezoek

U kunt zich momenteel niet inschrijven als nieuwe client in de praktijk. Wij kunnen u wel op een "wachtlijst" plaatsen: u kunt daarvoor een inschrijfformulier invullen en naar ons verzenden met het verzoek om plaatsing op de wachtlijst.

Onder “client gegevens” op de website vindt u een inschrijfformulier dat u kunt uitprinten en invullen of u vult het formulier in op de computer en verzendt dat naar ons email adres. U kunt ook rechtstreeks naar de praktijk komen en u inschrijven voor de wachtlijst bij de receptie.

Het is wet geworden dat iedereen zich moet kunnen legitimeren bij ieder bezoek aan een arts en tandarts.Om te voorkomen dat een client zich bij ieder bezoek aan de tandarts opnieuw moet legitimeren staat de wetgever toe dat tandartsen zich eenmalig vergewissen van iemands identiteit. In de praktijk doen wij dat door eenmalig een kopie te maken van de zorgpas en eventueel identiteitsbewijs van de client. Op de zorgpas staat het klantnummer bij de zorgverzekeraar en het  BurgerServiceNummer  ( BSN ) en dat hebben wij nodig om de declaratie te kunnen laten uitvoeren. Bij uw bezoek wordt u verzocht om uw zorgpas en een identiteitsbewijs ( van alle leden van het gezin )  mee te nemen.