Praktijknieuws

Per 1 oktober 2021 is de praktijk overgedragen aan de tandartsen Gertrude van Dijk & Jasper Posthumus. Zij zetten de praktijk voort op hetzelfde adres aan de Engweg, waar ikzelf ook nog een paar dagen per week werkzaam blijf in het vak      om naar mijn pensionering toe te werken.De praktijk krijgt wel een andere naam en mailadres: 

                                 Praktijk voor Tandheelkunde | Bij de Molen  
                                             bijdemolen@tandartsputten.nl
 
 
 
Praktijk open in coronatijd
Medische contactberoepen, zoals de mondzorg, kunnen de zorg blijven verlenen en hoeven
niet te sluiten. Mondzorg praktijken blijven ook in de lockdown perioden volledig toegerust
om alle vormen van zorg te verlenen,uiteraard met inachtneming van de corona maatregelen
die voor iedereen gelden.
Mondzorgpraktijken worden niet gezien als publieke / openbare binnenruimte: mondlapjes
zijn daarom niet verplicht, maar draag het mondlapje als dat goed voelt.
 
Corona hygiene maatregelen
* we hanteren de Infectie Preventie richtlijn Tandheelkunde i.s.m. het RIVM
* we schudden geen handen
* we bewaren zoveel mogelijk afstand
* desinfecteer uw handen in de wachtruimte na het uitrekken van uw jas
* gebruik uw telefoon zo min mogelijk > wordt gezien als onhygienisch apparaat
* kwetsbare mensen kunnen de praktijken nog beter niet bezoeken
* heb je ziekteverschijnselen of verkoudheid ... liever thuis blijven !